Ta reda på mer:
icon-facebook-19-20 icon-twitter-19-20 icon-rss-18-20

Startsida

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG) bildades  för att ge möjlighet till seriösa entreprenörer att kvalitetssäkra sitt arbete med läggning av fogfritt golv genom att ansöka om auktorisation.

Fogfritt golv har många fördelar:

-Golvet blir extremt hårt och därmed resistent mot slitning och höga tryck, vilket är viktigt i  bl a parkeringshus, industri- och lagerlokaler.

-Golvet blir också lättstädat och resistent mot vatten och kemikalier.

-Golvet blir ljuddämpande och det finns möjligheter att lägga in olika typer av halkskydd.

-Golvet härdar mycket snabbt och kan tas i bruk kort efter läggning

-Golvet har lång livslängd och är resurssnålt och får därmed en god miljöprofil ur ett livscykelperspektiv

Fogfritt golv innebär risker vid hanteringen av de ohärdade komponenterna precis vid läggningen. Där för är det viktigt att ge alla golvläggare rätt kunskap om riskerna genom relevant utbildning. Emissioner från färdiglagda golv är mycket låga och innebär inga risker för dem som vistas i lokalerna när golvet har härdat.

För att säkerställa en god arbetsmiljö vid golvläggning har AFG fastställt ett antal krav för auktorisationen där bl utbildning i säkerhet och materialkunskap utgör viktiga delar.

Just nu:
Auktoriserade företag

Listan med auktoriserade företag är nu uppdaterad med tre nya företag. Auktoriserade företag Läs mer

AFG-dagen 3 nov 2016

Välkomna till Stockholm! Vi äter middag kvällen innan, den 2 nov. Vi syns utanför Näringslivets hus Storgatan 19, kl 17.00. Vi promenerar därifrån till restaurang Ciao-Ciao. Länk till inbjudan     Läs mer

Steg 3 kurs 2016

Kursen är nu fulltecknad. Vill du anmäla intresse till kommande kurser så maila kerstin.sedendahl@ktf.se Hämta program för kurs 1-3 november här Läs mer

Tillägg till arbetsmiljöplan för fogfria golv

Sveff har dokument som tillägg till arbetsmiljöplan vid läggning av fogfria golv med epoxi, polyuretan och akryl. Dokumenten innehåller information om hur man ska arbeta säkert med materialen genom förberedande åtgärder, skyddsutrustning och vad man ska göra vid spill. Arbetsmiljöplanen skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Nu är dokumenten uppdaterade Läs mer